Videokurz Kontingenční tabulky v Excelu

Videokurz Kontingenční tabulky v Excelu

Vytvářejte přehledné sestavy díky jednomu z nejmocnějších nástrojů MS Excel. Účastník videokurzu se naučí pracovat s daty z rozsáhlých tabulek tím nejlepším možným způsobem. Namísto složitých postupů začne ovládat kontingenční tabulky, díky kterým ušetří čas využitelný jinak. Zjistí také, jaké možnosti skrývá grafické vyjádření dat a jejich analýza. 

Program kurzu

  V tabulce níže najdete přehled všech dílů videokurzu s krátkým popisem a v sekci Představení je k dispozici ke spuštění celý jeden díl zdarma.


Lekce
Díl
Popis Délka
Lekce 0
Kontingenční tabulky
Úvod do videokurzu. 04:23
Lekce 1
Úvod
Úvod do kontingenčních tabulek. 53:37
Lekce 2
Průvodce
Jak spustit průvodce kontingenční tabulkou. 14:55
Lekce 3
Aktualizace
Aktualizace a změna zdroje dat. 24:18
Lekce 4
Možnosti
Styly, souhrny, rozložení a další možnosti nastavení. 22:54
Lekce 5
Nastavení polí hodnot
Agregační funkce, zobrazení dat, formátování dat. 30:40
Lekce 6
Slučování dat
Jedna KT z více oblastí. 22:48
Lekce 7
Externí zdroj
KT z externího zdroje dat - databáze Access. 08:02
Lekce 8
Více tabulek
KT z více tabulek, které vyžadují propojení. 32:29
Lekce 9
KT z jiné KT
KT jako zdroj dat pro jinou KT. 08:05
Lekce 10
Filtr, řazení, průřezy
Filtrování a řazení dat v kontingenčních tabulkách. 16:06
Lekce 11
Výpočty
Počítané pole a počítaná položka. 11:28
Lekce 12
Seskupování
Seskupování dat na základě textu, čísel a dat či času. 21:18
Lekce 13
ZÍSKATKONTDATA
Tabulková funkce pro získávání dat z KT. 09:34
Lekce 14
Kontingenční graf
Vizualizace dat z kontingenční tabulky. 09:35
Lekce 15
Souhrny
Souhrny jako alternativa kontingenční tabulky. 09:43
Lekce 16
Makra
Ukázka tvorby událostního makra. 25:12
Lekce 17
Příklad
Příprava tabulky pro KT. 09:19
Lekce 18
Příklad
KT z více tabulek z více souborů pomocí Power Query. 12:01

Poznámka

  Licence zahrnuje:

  • Neomezený počet přehrávání videí.
  • Neomezený počet přihlášení pro 1 uživatele (možno zakoupit více licencí - viz níže).
  • Příklady ke každé lekci ke stažení.
  • Osvědčení po úspěšném splnění závěrečného testu (alespoň 80 %).

  Videokurz obsahuje:

  • 18 lekcí (dílů).
  • Téměř 7 hodin záznamu (6:40).
  • Ukázky na praktických příkladech.

  Poznámka k verzi:

  V případě, že máte k dispozici Excel verze MS Office 2013 či 2010 (avšak Professional Plus s programem Software Assurance), je potřeba si doinstalovat doplněk Power Query, který je k dispozici zdarma na stránkách Microsoftu (https://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=39379). Instalace doplňku není složitá. Po instalaci tohoto doplňku získáte v Excelu na pásu karet kartu Power Query. Ve verzích 2016 a novějších není třeba instalaci provádět (doplněk je integrovaný na kartě Data ve skupině nástrojů Načíst a transformovat). Videokurz je možné absolvovat i ve starších verzích Office či bez doinstalovaného doplňku, ale nebude možné využít tipy ze dvou lekcí videokurzu.

O lektorovi

Ceník kurzu

Cena bez DPH za 1 osobu: 3 490 Kč
Cena s DPH (21 %) za 1 osobu: 4 223 Kč
Počet osob:
Objednání 2 a více osob = sleva 10 % z celkové ceny

Chystáte se pořídit do firmy více licencí?
Vytvoříme vám nabídku na míru.

Poznámka:
Cena zahrnuje přístup k videokurzu po dobu 12 měsíců, příklady ke stažení ke každé lekci a osvědčení o absolvování kurzu při splnění závěrečného testu na minimálně 80 % úspěšnosti.

Ježek studuje