Excel křížem krážem (od A po Z)

Excel křížem krážem (od A po Z)

 • Excelem křížem krážem.
 • Během 10 lekcí poznáte Excel ze všech stran.
 • Kurz je veden od úrovně začátečník/mírně pokročilý až po pokročilou úroveň (10. lekce).

Program kurzu

  • Blok 1 – Tipy a triky pro práci v MS Excel
   • Adresace, základní funkce
   • Vlastní formáty
   • Kopírování na několik způsobů
   • Zmnožené vstupy
   • Posloupnosti, seznamy
  • Blok 2 – Funkce I
   • Matematické (SUMA, ZAOKROUHLIT, …)
   • Statistické (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, POČET, PRŮMĚR, …)
   • Logické (KDYŽ, A, NEBO, IFERROR, …)
  • Blok 3 – Funkce II
   • Vyhledávací (SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, POZVYHLEDAT, INDEX, NEPŘÍMÝ.ODKAZ)
   • Datum a čas (DEN, MĚSÍC, ROK, DATUM, DNES, NYNÍ, …)
   • Textové (ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA, PROČISTIT, ...)
  • Blok 4 – Grafy
   • Základní grafy
   • Dynamické grafy
   • Histogramy
   • Plánovací diagramy (Ganttův diagram)
   • Více typů grafu v jednom
   • Vázání prvků na buňky
   • Power Map
  • Blok 5 – Nástroje pro práci s obsáhlými tabulkami
   • Dynamické tabulky
   • Filtrace dat (automatický a rozšířený filtr)
   • Power Query a Power Pivot
   • Databázové funkce (SUBTOTAL, DSUMA, DPRŮMĚR, …)
  • Blok 6 – Kontingenční tabulky
   • Tvorba, úprava a možnosti
   • Zdroje dat a aktualizace
   • Výpočty v KT (položky a pole)
   • Seskupování položek (textové, číselné, datumové)
   • Kontingenční graf
  • Blok 7 – Externí data a práce s nimi
   • Import dat z textových souborů
   • Import dat z databáze Access
   • Import dat z webového rozhraní
   • Využití nástroje MS Query
   • Využití nástroje Power Query
   • Ukázka automatizace práce s externími zdroji
  • Blok 8 – Úvod do analytických nástrojů
   • Hledání zpětného řešení (co musím změnit, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku)
   • Citlivostní analýza jedné i dvou proměnných (kalkulace cen produktů, tržeb, zisků, výpočty splátek na základě proměnlivé doby splatnosti a úroku, …)
   • Řešitel (optimalizační úlohy – logistický problém, přiřazovací problém, scénáře úloh, maximalizace zisku, minimalizace nákladů, hledání řešení úlohy s předem daným výsledkem)
  • Blok 9 – Automatizace práce pomocí maker
   • Automatizace práce
   • Typy maker
   • Úpravy kódu maker
   • Typické příklady zjednodušení práce (práce s listy, kontingenčními tabulkami, …)
   • Vlastní tabulkové funkce
   • Vytvoření formuláře, tlačítek, aj.
  • Blok 10 – Komplexní příklady z praxe
   • Opakování předchozích 9 bloků v příkladech.
   • Procvičení modelových situací.
   • Dotazy a konzultace problémů z praxe.

Poznámka

  • Na seminář si, prosím, přineste vlastní notebook, na kterém si vše vyzkoušíte. Pokud nemáte k dispozici přenosný počítač, rádi vám notebook zapůjčíme (je třeba objednat před samotným kurzem).
  • Seminář je určen pro uživatele Microsoft 365, MS Office 2016 a všech novějších verzí. Lze jej však absolvovat i s verzemi 2007, 2010 a 2013 s mírným omezením u konkrétních nástrojů.
  • Jedná se o desetidenní kurz.

Termíny kurzu

Ježek studuje